DYK Mechanical Design Engineering

About Me

Photo of me:

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Portfolio

Where There Is a Will, There is a Way

Image

Image

Image

Tra tiêu chuẩn ren (coarse thread and fine thread)

Phần mềm tra ren
hình ren

Phần mềm giúp tra tiêu chuẩn ren thường dùng và ren nhuyễn.


Đồ án truyền động cơ khí (đồ án thiết kế máy hay chi tiết máy)

1. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
2. Tính bộ truyền xích
Image

Some text..

co.