DYK Mechanical Design Engineering

List of content

Phân phối tỷ số truyền
Lực vòng:
Vận tốc:
Số răng đĩa xích dẫn:
Bước xích:
Thời gian phục vụ:
Số ngày làm:
Số ca:
t1, giây:
t2, giây:
t3, giây:
T1:
T2:
T3:
Hiệu suất bộ truyền đai:
Hiệu suất bộ truyền cấp nhanh:
Hiệu suất bộ truyền cấp chậm:
Hiệu suất khớp nối:
Hiệu suất ổ lăn:
Số cặp ổ lăn:
Tỷ số truyền sơ bộ của bộ truyền đai:
Tỷ số truyền sơ bộ của hộp giảm tốc:
Công suất:
Số vòng quay trục làm việc:
Công suất tương đương:
Hiệu suất chung:
Số vòng quay sơ bộ trục động cơ:
Công suất cần thiết để chọn động cơ:

Chọn động cơ có công suất:
và số vòng quay:

PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN

Tính chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền

Bảng tra:


Lưu ý: Những nội dung trên trang này bao gồm: 1. Bảng tra, 2. Lý thuyết, 3. Tính toán. Phần bảng tra thể hiện trên trang này được cắt ra từ sách của Thầy Trịnh Chất và Lê Văn Uyển "Tính toán thiết kế hệ thống truyền động cơ khí, tập 1 và 2". Phần lý thuyết được viết tóm tắt cũng từ sách trên. Phần tính toán bên tay trái được DYK lập trình để có thể chọn được động cơ cho hệ thống truyền động: từ động cơ qua bộ truyền đai, hộp giảm tốc 2 cấp và khớp nối để đến xích tải. Các bạn đọc để tham khảo. Còn nếu muốn phần mềm kiểm tra chính xác thì DYK có viết 1 app và tải lên Google Play, miễn phí, để các bạn có thể tải về điện thoại để kiểm tra đồ án của riêng mình. Vì là app miễn phí và kinh nghiệm viết app còn non nên có gì sai sót mong các bạn góp ý để DYK cải tiến hơn. Và cũng vì miễn phí nên DYK sống bằng tiền quảng cáo Admob của Google nên các bạn yên tâm sử dụng và lâu lâu click vô quảng cáo để DYK có nguồn kinh phí duy trì app. Cám ơn các bạn rất nhiều!

Lý thuyết