DYK Mechanical Design Engineering

About me

Photo of me:

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Portfolio

Where There Is a Will, There is a Way

Frequently questions and answers

Address

406/3 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

406/3 Cong Hoa St., Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Email: duyy.mechanical.design@gmail.com