DYK Mechanical Design Engineering

About Me

Photo of me:

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Portfolio

Where There Is a Will, There is a Way

App DYK Calculator

Bạn đã từng đổi đơn vị và muốn tính toán với giá trị vừa đổi xong? Nhưng những máy tính thông thường yêu cầu bạn phải nhập lại số vừa đổi được.? DYK Calculator sẽ giúp bạn.
Bạn đã từng tính toán với một máy tính và kèm thêm viết và giấy để ghi kết quả? DYK Calculator sẽ giúp bạn tính nhanh mà ít dùng giấy và viết nhất có thể.

Máy tính với 3 màn hình nhập để người tính có thể tham khảo kết quả tính và import kết quả với nhau. Ngoài ra còn có phần đổi đơn vị. Sử dụng máy tính kiểu này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian.


Tra tiêu chuẩn ren (coarse thread and fine thread)

Phần mềm tra ren
hình ren

Phần mềm giúp tra tiêu chuẩn ren thường dùng và ren nhuyễn. Bạn có thể tra trên trang web trực tiếp. Hoặc có thể tải app trên Google Play để có thể dùng trên điện thoại và không cần internet. Chỉ cần search "Basic Metric Thread Chart".


Đồ án truyền động cơ khí (đồ án thiết kế máy hay chi tiết máy)

1. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền
2. Tính bộ truyền xích